Læsekompetencecenter - Nymarkskolen

Læsekompetencecenter - Nymarkskolen

7. - 9. klassetrin - Integreret tilbud

Visitationsudvalget

  • Skoleleder formand
  • Psykologfaglig leder i PPR
  • Læsekonsulent i PPR

 

Henvisningens indhold

Elevstatus fra skolen.
Pædagogisk-psykologisk undersøgelse.

 

Beskrivelse af målgruppen

Unge med massive læsevanskeligheder. De unge er normaltbegavede og har almindelig sociale kompetencer.

 

Revisitation og statusmøder

  • Skoleledelse og personale
  • Læsekonsulent fra PPR
  • Ad hoc den unge og forældre