Juniorklub - Specialpladser

Svendborg Juniorklub (afd. Holbøllsminde og afd. Centrum) 4. - 6. klassetrin Integreret

Visitationsudvalget

  • Klubledelse er formand
  • Skoleleder/socialpædagog/lærer
  • Skolesocialrådgiver fra PPR
  • Ad hoc socialrådgiver fra Familieafdeling

Der afholdes månedlige visitationsmøder/revisitation
Der er arbejdes med ventelister om nødvendigt – styres af formand og skolesocialrådgiver fra PPR

 

 

Henvisningens indhold

Beskrivelse af barnets/den unges styrker og svagheder i forhold til social deltagelse og særlige behov. Udredningspapir eller undersøgelsespapir.

 

Beskrivelse af målgruppen

Børn og unge med væsentlige kontakt- og trivselsproblemer og som er i udrednings- og/eller behandlingsforløb.

 

 

Revisitation og statusmøder

Klubleder, skoleleder, familieafdeling og PPR med inddragelse af forældre og ad hoc barn/ung.