Specialklasserækker

Økildskolen og Nymarkskolen 4. - 10. klassetrin Integreret tilbud

Visitationsudvalget

  • Skoleledelse formand (Ørkildskolen)
  • psykologfaglig leder fra PPR
  • specialundervisnings-konsulenten fra PPR.
  • Ad hoc juniorklubleder

Fælles visitationsudvalg for de 3 skoler

 

Henvisningens indhold

Pædagogisk-psykologisk undersøgelse/vurdering.
Elevstatus fra skole.
Evt. diagnose /lægepapir.

 

Beskrivelse af målgruppen

Børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder.
Børnenes udvikling er forsinket.
De faglige krav i den alm. undervisning overstiger generelt barnets muligheder for præstation.
Barnets trivsel og sociale samspil med kammeraterne er eller forventes at blive negativt påvirket.

 

Revisitationer og statusmøder

  • Skoleledelse og personale
  • Specialuv.konsulenten fra PPR
  • Ad hoc socialrådgiver fra Familieafdelingen
  • Ad hoc forældre