Overgangsklasse - Vestermarkskolen

Overgangsklasse - Vestermarkskolen

Integreret tilbud

Visitationsudvalget

  • Skoleledelse er formand
  • Skolesocialrådgiver fra PPR
  • UU-vejleder
  • Ad hoc socialrådgiver fra Familieafdelingen


Henvisningens indhold

Indstilling til PPR.
På baggrund af en vurdering fra PPR udarbejdes en kort beskrivelse af barnets/ den unges konkrete situation.

 

Beskrivelse af målgruppen

Målgruppen er undervisningspligtige elever, der ikke kan rummes i normalundervisningen, og som akut står uden undervisningstilbud. Mål-gruppen er endvidere karakteriseret ved, at alle muligheder for skoleplacering er udtømte.

 

Revisitationer og statusmøder

Visitationsudvalget.
Personalet samarbejder løbende med forældrene og de berørte myndigheder.