Centerafdelingen Tåsinge ADHD

Børnehaveklasse - 9. klassetrin Integreret tilbud

Visitationsudvalget

  • Skoleleder formand
  • Psykologfaglig leder i PPR.
  • Ad hoc socialrådgiver fra Familieafdelingen

 


Henvisningens indhold

  • Pædagogisk-psykologisk undersøgelse/vurdering
  • diagnose/lægepapir.
  • Elevstatus fra skole eller statusbeskrivelse fra dagtilbud.


 

Beskrivelse af målgruppen

Børn med vidtgående ADHD problematikker, og som primært er normalt begavede.
 

 

Revisitationer og statusmøder

  • Skoleledelse og personale
  • Psykolog fra PPR
  • Forældre
  • Ad hoc socialrådgiver fra Familieafdelingen