Heldagsklassen Skårup Skole

Børnehaveklasse – 6. klassetrin Integreret tilbud

Visitationsudvalget

 • Skoleleder formand
 • Socialrådgiver (for barnet) fra Familieafdelingen
 • Psykologfaglig leder i PPR (p.t. uddelegeret til skolesocialrådgiver og psykolog i PPR)
 • Ad hoc juniorklubleder

 

Henvisningens indhold

 • Elevstatus fra skole eller statusbeskrivelse fra dagtilbud.
 • Pædagogisk-psykologisk vurdering, hvis den foreligger.


 

Beskrivelse af målgruppen

 • Børn og unge med omfattende vanskeligheder med hensyn til social og faglig udvikling.
 • Børn og unge skal være indskrevet i en folkeskole.
 • Børn, som akut har brug for at blive aflastet fra en uholdbar skolesituation. Børn som akut har brug for et tilbud, indtil det er blevet afklaret, hvilket permanent tilbud eleven kan profitere af.


 

Revisitationer og statusmøder

 • Skoleledelse og personale
 • Skolesocialrådgiver fra PPR
 • Psykolog fra PPR
 • Socialrådgiver fra Familieafdelingen