Visitation til det enkelte tilbud

For specialområdets forskellige tilbud kan du på nedenstående links læse om
 

  • Visitationsudvalget
  • Henvisningsindhold
  • Målgruppebeskrivelse
  • Revisitation og statusmøder


Integrerede tilbud i folkeskolenSegregerede tilbud uden for almenundervisningen