I-Klassen Nymarkskolen

I-Klassen Nymarkskolen

9. og 10. klassetrin - Integreret tilbud

Visitationsudvalget

  • Skoleleder formand
  • Psykologfaglig leder i PPR (aktuelt uddelegeret til skolesocialrådgiveren i PPR)
  • Personalerepræsentant
  • Psykolog fra PPR
  • Specialundervisningskonsulenten fra PPR
  • Ad hoc socialrådgiver fra Familieafdelingen

Henvisningens indhold

Indstilling til PPR.
Elevstatus fra skole/sagsbehandler/PPR.
Evt. pæd.psyk. undersøgelse og/eller børnefaglig undersøgelse.


 

Beskrivelse af målgrupper

Unge på 9. og 10. klassetrin der vurderes til at udvikle sig bedre i et individuelt alternativt tilbud med en kombination af undervisning med praktik og andre uddannelsesforberedende aktiviteter i tæt samarbejde med UU-vejl.

De unge profiterer af at arbejde i mindre grupper og overskuelige rammer.

De unge har brug for høj grad af støtte og voksenkontakt for at udvikle sig fagligt og personligt.

I-klassen er ikke et behandlingstilbud.


Revisitation og statusmøder

Visitationsudvalget på baggrund af personale, forældre, unge og UU-vejleder og andre myndigheder.
Den unge og forældre.