Uddannelse og jobdag 1. fredag i november

Den første fredag i november måned afholder folkeskolerne i Svendborg Kommune fælles ”Uddannelse og jobdag” for udskolingseleverne. Hele dagen har skolerne job og uddannelsesaktiviteter i centrum, og aktiviteterne foregår både på skolen og i lokalmiljøet.

Målet med dagen er at åbne elevernes øjne for de mange forskellige job- og uddannelsesmuligheder samt på de forskellige veje, der findes. Fokus er derfor ikke på uddannelsesvalg, men på at gøre eleverne nysgerrige på de mange muligheder, der findes – og præsentere dem for noget af det, de ikke kender til.

Dagen planlægges lokalt på den enkelte skole og inddrager typisk besøg udefra, workshops, virksomhedsbesøg og aktiviteter i lokalsamfundet. Det er en dag med mange spændende oplevelser og masser af energi.