Børnetegning - edderkop i spind
Børnetegning - edderkop i spind

Program for læringsledelse

Skoler og dagtilbud i Svendborg er med i Europas største udviklingsprogram ”Program for Læringsledelse”, som skal skabe bedst mulig trivsel, udvikling, læring og dannelse på baggrund af kortlægning, læringsmål og kompetenceløft.

Programmet indledes med et elektronisk spørgeskema, som besvares af alle børn, forældre, lærere, pædagoger og ledere. Besvarelserne analyseres i samarbejde med Aalborg Universitet.

Analyseresultaterne bruges som en datainformeret og systematisk understøttelse i forhold til at kvalificere beslutninger om målsætning, ressourcetildeling og kompetenceløft. Spørgeskemaundersøgelsen gentages i 2017 og 2019, så det er muligt ved programmets afslutning at dokumentere fremskridt – og ikke mindst, hvad der er lykkedes.

Du kan læse meget mere om ”Program for Læringsledelse” under Kommunen i udvikling