Åben virksomhed den 8. november 2019

Åben virksomhed er et samarbejde mellem virksomheder og Svendborg Kommune, der skal være med til at hjælpe unge til valg af uddannelse og karriere.

Elevtilmelding til Åben virksomhed den 8. november 2019: www.tilmeld.dk/aav2019

 

I år er det 5. gang, at sydfynske virksomheder har mulighed for at åbne deres døre og byde unge fra 8. til 10. klasse sammen med deres forældre indenfor til en snak om jobs, elevpladser og uddannelsesmuligheder i deres brancher.

 

Ideen bag Åben virksomhed, er at unge i 8., 9. og 10. klasse samt deres forældre, ved at komme ud på virksomhederne, får et reelt indblik i, hvilke fag der er repræsenteret, får en fornemmelse af, hvad det kræver at være på en arbejdsplads, snuser til forskellige fag og de krav, der stilles.
De kan stille spørgsmål til medarbejdere og få indblik i verdener, der måske kan være fremmede for dem.

Åben virksomhed skal således være med til at kvalificere de unges valg af ungdomsuddannelse efter grundskolen og i denne forbindelse give forældre og unge et godt udgangspunkt for dette.

 

Som noget nyt vil alle skoler i år afvikle aktiviteter med fokus på uddannelsesvalg, jobmuligheder, og karriereveje samme dag, som der afvikles Åben virksomhed som eftermiddagen. Dette foregår i et samarbejde mellem UU Sydfyn og grundskolerne. Her vil eleverne også kunne udarbejde spørgsmål til de virksomheder, de skal besøge senere på dagen.

 

Sidste år havde ca. 20 virksomheder besøg af i alt 150 unge – fordelt på to besøgsrunder.

 

Åben virksomhed afholdes i år fredag d. 8. november 2019 kl. 15.00 - 17.30.

Virksomheder har muligheder at for åbne deres døre kl. 15 og/eller kl. 16.30.

1. besøg kl. 15.00 

2. besøg kl. 16.30 

Besøgene forventes at skulle være ca. en time.

 

​Der vil blive udsendt et virksomhedskatalog via Skoleintra/Aula i løbet af august måned, hvori alle tilmeldte virksomheder er præsenteret. Ud fra dette katalog kan elever og forældre så efterfølgende tilmelde 1-2 virksomhedsbesøg.

Se årets katalog her.

Du kan læse Udvalgsformandens forældrebrev nederst på siden.


Tidsrummet er mellem kl. 15.00-17.30.

Der skal selv sørges for transport.

 

Tilmeldingsfrist: Virksomhedstilmelding er onsdag d. 14. juni 2019.

I vil kende til antal besøgende primo/medio oktober måned.

 

Tilmeldingsfrist for elever er den 9. oktober 2019 på dette link: www.tilmeld.dk/aav2019
 

 

Kontaktperson: Leder for UU Sydfyn Anne Marie Nyborg - telefon 21 59 84 67


​Styregruppen for Åben virksomhed:

  • Formand for Børne- og Ungeudvalget Henrik Nielsen
  • Ove Engstrøm, Svendborg Rotary Klub
  • Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell, Svendborg Rotary Klub
  • Direktør for Børn og Unge Claus Sørensen
  • Konsulent i Skoleafdelingen Jette Berthelsen
  • Leder for UU Sydfyn Anne Marie Nyborg.