Åben virksomhed den 8. november 2019

Åben virksomhed
Åben virksomhed

Åben virksomhed den 8. november 2019

Åben virksomhed er et samarbejde mellem virksomheder og Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner, der skal være med til at hjælpe unge til valg af karriere og dermed uddannelse.

I år er det 5. gang sydfynske virksomheder åbner deres døre og byder unge fra 8. til 10. klasse med forældre indenfor til en snak om uddannelsesmulighederne i deres branche.  Sidste år havde ca. 20 virksomheder besøg af i alt 150 unge – fordelt på tre besøgsrunder.

Åben virksomhed afholdes i år fredag d. 8. november 2018 kl. 15.00 - 17.30.

Da virksomheder fra både Svendborg, Langeland og Ærø deltager i arrangementet i år og transporttiden kan være en udfordring, vil de planlagte besøg ligge som følger:

1. besøg kl. 15.00 

2. besøg kl. 16.30 

Besøget vil være af en times varighed.

 

Der udsendes et virksomhedskatalog via Skoleintra, hvori alle de tilmeldte virksomheder er præsenteret. Se sidste års katalog her.

 

Der udsendes sammen med virksomhedskataloget på forældreintra, et forældrebrev fra Formanden for Børne- og Ungeudvalget Henrik Nielsen. Se sidste års brev nederst på siden.

 

Tidsrummet er mellem kl. 15.00-17.30.

Der skal selv sørges for transport.

 

Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2019 - elevtilmelding kommer senere

 

Se 4 film som var en appetitvækker til deltagelse i Åben virksomhed i 2016:

Sæt X i kalenderen den 5. november 2016 (film)

Interview med en tidligere deltager (film)

Interview med en UU-vejleder (film)

Interview med virksomheder (film)

 

Fakta om Åben virksomhed

Ideen er, at de unge fra 8., 9. og 10. klasse samt deres forældre, ved at komme ud på virksomhederne, får indblik i, hvilke fag der er repræsenteret, får en fornemmelse af, hvad det kræver at være på en arbejdsplads, snuser til forskellige fag og de krav, der stilles. De kan stille spørgsmål til medarbejdere og få indblik i verdener, der kan være fremmede for dem.

Åben virksomhed skal således være med til at kvalificere de unges valg af ungdomsuddannelse efter grundskolen og i denne forbindelse give forældre og unge et godt udgangspunkt for dette.

 

Kontaktperson: Leder for UU Sydfyn Anne Marie Nyborg - telefon 21 59 84 67


​Styregruppen for Åben virksomhed:

  • Formand for Børne- og Ungeudvalget Henrik Nielsen
  • Ove Engstrøm, Svendborg Rotary Klub
  • Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell, Svendborg Rotary Klub
  • Direktør for Børn og Unge Claus Sørensen
  • Konsulent i Skoleafdelingen Jette Berthelsen
  • Leder for UU Sydfyn Anne Marie Nyborg.