Ændringer af bestyrelsesoplysninger for folkeoplysende foreninger

Ændringer af bestyrelsesoplysninger for folkeoplysende foreninger

Folkeoplysende foreninger skal ved ændring i bestyrelsessammensætning indberette de nye oplysninger her:
 
1 Start 2 Komplet

Foreningens hovedvirksomhed:

Oplysninger om foreningen

Foreningens Bestyrelse

Øvrige bestyrelsesmedlemmer (mindst 2)

Kontaktperson til Svendborg Kommune

Svendborg Kommune registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med Svendborg Kommune.

Svendborg Kommune sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har Svendborg Kommune ikke længere adgang til dem.

Du kan læse mere om Databeskyttelses-forordningen og -loven på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk og på Svendborg Kommunes hjemmeside

https://www.svendborg.dk/om-kommunen/datasikkerhed.