Ansøgning om medlemstilskud

Ansøgning om medlemstilskud

Perioden 1. januar til 31. december 2017
Medlemstal pr. 31.12.2017
Medlemstal pr. 31.12.2017
Medlemstal pr. 31.12.2017
Medlemstal pr. 31.12.2017
Medlemstal pr. 31.12.2017
Medlemstal pr. 31.12.2017
Efter folkeoplysningslovens § 4, stk. 4, hvorefter foreningen har pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattest, erklærer undertegnede på foreningens vegne, at foreningen indhenter børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.
Foreningens regnskab og medlemsliste skal ikke medsendes, men fremvises til Fritid mod forlangende. Foreningsskema indsendes, hvis der er sket ændringer.