6,6 mio. kr. til en styrket indsats for sårbare gravide i fem fynske kommuner

Ærø, Langeland, Nyborg, Faaborg-Midtfyn, Svendborg Kommune og Gynækologisk Obstetrisk afdeling på OUH er gået sammen om et fælles 3-årigt projekt for sårbare gravide støttet af Sundhedsstyrelsen. Projektet har til formål at styrke en tidlig indsats for familierne gennem tværfagligt samarbejde.

 

Alle fortjener en god start på livet

Alle børn fortjener en god start på livet, og derfor vil de fem fynske kommuner og OUH gerne hjælpe kommende, sårbare forældre med at blive klar til forældrerollen. 

 

En lille nyfødt i familien kan være en stor omvæltning. Det kan være svært for sårbare forældre, at håndtere den nye rolle som forældre. Det betyder, at det lille barn får en svær start på livet. Derfor er det vigtigt at give de familier ekstra hjælp og støtte. En tidlig indsats kan være med til at mindske uligheden i sundhed, og derfor har det stor betydning, at nogle familier får den nødvendige hjælp til at komme godt i gang med rollen som forældre. Det kan allerede være under graviditeten eller i den første tid efter fødslen.

 

Fælles tidligt graviditetsbesøg 

Som et nyt tiltag vil alle sårbare gravide og partner få tilbudt et tidligt graviditetsbesøg, hvor sundhedsplejerske og jordmoder sammen kommer på besøg i hjemmet. I vante rammer får forældrene en unik mulighed for at få vejledning i deres for­beredelser til barnets ankomst og forældreskabet. 

 

En pakke af tilbud

Kommunerne vil i samarbejde med fødestedet udvikle en samlet pakke af tilbud og indsatser som tilgodeser den enkelte familiers behov. Det kan være alt fra forældrekurser og juridisk bistand til samtaler med en socialrådgiver. I de tidlige graviditetsbesøg finder sundhedsplejerske og jordmoder sammen med de kommende forældre frem til deres individuelle behov for vejledning og støtte.

 

Enighed om at styrke samarbejdet

Som udgangspunkt har alle gravide fra de fem kommuner fælles fødested på Svendborg Sygehus. Dette er et godt afsæt for et stærkt samarbejde mellem de fem kommuner og Obstetrisk afdeling på OUH. Der er desuden enighed om fra kommuner, regionen og almen praksis, at der er behov for en styrket fælles indsats. Det til sammen giver god grobund for at et ambitiøst projekt til gavn for kommende, sårbare familier i de fem fynske kommuner. 

I alt har 10 forskellige projekter fordelt på 17 kommuner modtaget 37 millioner fra Satspuljen til at styrke indsatsen over for sårbare, nybagte familier.

 

Yderligere oplysninger:

Anne Højmark Jensen, Sundhedschef i Svendborg kommune

mail anne.jensen@svendborg.dk                

Telefon: 62 23 40 26 / 20 16 58 29

 

Grete Skøtt Pedersen, Sundhedsanalytiker i Svendborg Kommune

mail grete.skott.pedersen@svendborg.dk

Telefon: 62 23 40 32 / 29 39 15 47