Mette Kristensen

Mette Kristensen

Venstre (V)

Hvad er din mærkesag?

Svendborg Kommune skal være præget af optimisme og tro på fremtiden.

Jeg vil arbejde for at omdanne Svendborg Kommune til en mere inddragende og åben kommune i økonomisk og geografisk balance. Borgere og virksomheder i alle hjørner af kommunen skal føle sig som en del af kommunens udvikling, og vi politikere skal være synlige "der hvor borgerne bor".


Hvorfor blev du lokalpolitiker?

Jeg brændte for en sag!
 

Hvad gør dig glad?

Jeg føler mig privilegeret over hver morgen at kunne stå op og nyde min familie, gå på arbejde og gøre de ting jeg har lyst til.
For mig er det en succes, når jeg kommer hjem fra et borgermøde og er blevet bekræftet i, at man som deltager har følt sig hørt og lyttet til gennem en positiv og konstruktiv dialog mellem borgere og politikere.
 

Medlem af følgende udvalg og råd:

Udvalget for Børn og Unge (fmd.)

Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole

Svendborg Gymnasium & HF

Svendborg Kommunes Uddannelseslegat

UU-Center Sydfyn