Birger Jensen

Birger Jensen

Venstre (V)

Hvad er din mærkesag?
(Besvarelse på vej)


Hvorfor blev du lokalpolitiker?
(Besvarelse på vej)


Hvad gør dig glad?
(Besvarelse på vej)


​Medlem af følgende udvalg, råd og repræsentantskab:

Miljø-, Klima- og Trafikudvalget (fmd.)
Trafikselskabet FynBus
Grønt Råd (fmd.)
Modtagestation Syddanmark I/S
Vester Skerninge-Hallen