Susanne Gustenhoff

Susanne Gustenhoff

Enhedslisten - De Rød- Grønne (Ø)
 

Hvad er din mærkesag?

Min mærkesag/sager er stop for nedskæringer på velfærdsydelserne.

Der er forsvundet mange stillinger i det offentlige. Der er blevet færre pædagoger, sosuer, sygeplejersker, lærere osv. Når der eks. bliver færre pædagoger, bliver der dårligere betingelser for at understøtte børn og unges udvikling, og give omsorg og nærvær.

Vi skal have vendt den forestilling, at hvis vi bruger penge på en ordentlig og velfungerende velfærdsstat, så lænser vi den private sektor for de "rigtige" penge.

 

Hvorfor blev du lokalpolitiker?

Jeg er blevet lokalpolitiker, fordi jeg mener, at det er vigtigt at "tage demokratiet" på sig. Jeg stiller mig til disposition, og vil gerne, efter bedste evne, yde en indsats.
 

Hvad gør dig glad?

Nære relationer og min familie.

At holde min krop ved lige ved gymnastik, cykelture og lange vandreture på øhavsstien.

Det gør mig også glad, at tegne og male og nyde god litteratur.

 

Medlem af følgende udvalg og råd:

Udvalget for Børn og Unge

Ø-udvalget

Integrationsrådet