Dorthe Ullemose

Dorthe Ullemose

Dansk Folkeparti (O)

Hvad er dine mærkesager?

Bevare og fremme aktive og levende landdistrikter.
Forbedre og styrke folkeskolen.
Forbedre forholdene for de ”svage” og ældre.
Forsvare og styrke de danske/kristne værdier som ligestilling, ytringsfrihed og demokrati.
 

Hvorfor blev du politiker? 

Fordi tingene ikke er som jeg synes de skal være. Fordi jeg mener, at jeg kan gøre en forskel. Hvis man er utilfreds med noget, så mener jeg, at man skal involvere sig frem for at brokke sig. 

Politik bliver ført for borgernes skyldDerfor skal befolkningen høres og inddrages i alle  væsentlige ændringerEfter kommunesammenlægningen har borgerne følt sig tromlet over af politikerne derfor skal Svendborg fremadrettet udvikles sammen med borgerne.

Jeg vil arbejde for at bevare og fremme vores landdistrikter. Der skal bl.a. være gode trafikforhold i alle yderområderne. Befolkningen skal deltage og være med til at tage ansvar for udviklingen. Vores danske kulturarv og værdier som ytringsfrihed, ligeværd og ansvarlighed skal bevares og efterleves. Syge, ældre og andre svage grupper skal sikres et trygt og værdigt liv.


Hvad gør dig glad?

At være sammen med min familie, dyrke sport . Se og mærke, at man kan gøre en forskel for mennesker.

 

Medlem af følgende udvalg, råd og repræsentantskab:

Udvalget for Børn og Unge (næstfmd.)

Børn og unge udvalget § 18 (fmd.)

Sydfyns Elforsyning