Lone Juul Stærmose

Lone Juul Stærmose

Venstre (V)

Hvad er din mærkesag?

Opprioritering af landdistrikternes betydning i kommunens udvikling.

Focus på maksimal IT netværksdækning samt sikre midler til forskønnelse af landsbyerne og støtte til  de lokale ildsjæle.

Opprioritering af kommunens vejnet med maksimal vedligeholdelse og sikre skole- og cykelveje.

Udbygning af cykelstinettet i  landdistrikterne og  smidiggørelse af transportforbindelserne som er en forudsætning for tiltrækning af tilflyttere.

Praktik og lærepladser til alle evt. med en 'dele-læreplads'

Kvalitet i ældreplejen og i videst muligt omfang tilgodese de ældres individuelle behov og ønsker. Pleje og omsorg skal være på højeste niveau - flere varme hænder.
 

Hvorfor blev du lokalpolitiker?

Det kan ikke nytte at læne sig tilbage og vente på, at tingene bliver gjort af andre. For mig er det vigtigt at deltage i det lokale liv. Der, hvor tingene sker og følge med i, hvad der sker og er sket i kommunen.

Nu er jeg så tæt på som overhovedet muligt.

Det er en stor og spændende udfordring og jeg vil gøre mit bedste for borgerne i kommunen. Som kommunalpolitiker håber jeg, at jeg vil være i stand til at gøre en forskel.
 
Hvad gør dig glad?

Det gør mig glad, når jeg kan gøre andre glade, når jeg kan få andre til at smile.

En tidlig morgen, se solen stå op og høre fuglene fløjte.

Det gør mig glad, når tingene lykkes.

Det gør mig glad, når retfærdigheden sker fyldest og det gør mig glad at være med til at gøre en forskel.
 

Medlem af følgende udvalg og råd:

Social- og Sundhedsudvalget

Handicaprådet