Henning Duvier Stærmose

Henning Duvier Stærmose

Løsgænger (Løsg.)

Hvad er din mærkesag?

Jeg har flere mærkesager, herunder forholdene for ældre og svage grupper, integration af flygtninge og indvandrere, kvalitet og kompetence i forvaltning og byråd.

​Skal jeg fremhæve én, som relaterer til mit medlemskab af Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalget, så skal den være arbejdsmarkedsrelateret med maksimal fokus på forbedring af erhvervslivets vilkår, flere arbejdspladser herunder specifikt praktikpladser og lærerpladser til unge, som gennemfører en erhvervsfaglig grunduddannelse.

 

Hvorfor blev du lokalpolitiker?

Jeg har været aktiv politiker igennem flere år. Jeg var medlem af Gladsaxe Byråd i perioden 2006 - 2009 og er nu indvalgt i Svendborg Byråd for perioden 2014 - 2017.
Ønsket om at blive lokalpolitiker var for mig en naturlig følge af, at hvis man vil påvirke processerne og rammerne om sit liv og sin hverdag og udviklingen i det hele taget, så må man tage aktiv del i denne udviklingen. Dette gøres absolut bedst, hvor beslutningerne tages og ikke fra lænestolen.
 

Hvad gør dig glad?

Jeg bliver glad, når tingene lykkes, når jeg ser at andre har det godt, når solen skinner, når retfærdigheden sejrer, og når andre er glade.
 

Medlem af følgende udvalg, råd og repræsentatskab:

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget

Forsamlingsudvalget

Lokal Aktionsgruppe Svendborg (LAG)