Finn Olsen

Finn Olsen

Svendborg Lokalliste (L)

Hvad er din mærkesag?

Erhvervspolitik
Flere uddannelser og arbejdspladser
Sport - idræt - kultur og uddannelse
Reel borgerinddragelse. 


Hvorfor blev du lokalpolitiker?

For i et fællesskab at sætte mål og præge udviklingen på Sydfyn.
For politisk at få indflydelse på de beslutninger, der skal skabe udvikling for Svendborg Kommune, både som bosætningskommune og som erhvervskommune. 


Hvad gør dig glad?

Det vil gøre mig rigtig glad, hvis jeg i løbet af den næste valgperiode kan se tilbage og konstatere en kommune i fremdrift og udvikling.
Iøvrigt glæder det mig at deltage i de folkelige arrangementer som f.eks. det Maritime Marked, Kulinarisk Sydfyn ,Filmdagene, Gammel Torvedag m.m

 

Medlem af følgende udvalg:

Økonomiudvalget 

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget

Folkeoplysningsudvalget 

Haludvalget 

Svendborg Eliteråd