Spørgsmål til Byrådet

Spørgsmål til Byrådet

Alle borgere har ret til at stille et spørgsmål rettet til det samlede Byråd i Svendborg Kommune eller til enkelt-medlemmer i Byrådet - til behandling ved de ordinære byrådsmøder.


Har du spørgsmål til politikkerne skal det afleveres i

  • Rådhusbutikken i åbningstiden
  • ​eller til rådhusbetjentene senest i byrådssalen kl. 17.00 ved spørgetidens begyndelse.

Blanket og regler i forbindelse med at stille spørgsmål til Byrådet findes i nederst på siden.