Ove Engstrøm

Ove Engstrøm

Konservativ Folkeparti (C)

Hvad er din mærkesag?
(Besvarelse på vej)
 

Hvorfor blev du lokalpolitiker?
(Besvarelse på vej)

Hvad gør dig glad?
(Besvarelse på vej)


Medlem af følgende udvalg og råd:

Miljø-, Klima- og Trafikudvalget
Svendborg Kraftvarme
Svendborg Vejbelysning
Vand og Affald