Svendborg Erhvervsråd

Svendborg Erhvervsråd

For hver byrådsperiode vælges der medlemmer til Svendborg Erhvervsråd, som arbejder ud fra følgende formål:

  • At være kontaktorgan mellem erhvervslivet, kommunen og erhvervsskolerne.
  • At være rådgivende organ for erhvervslivet i kommunen.
  • At være initiativtager til og aktivt medvirke ved udbygningen af kommunens erhvervsliv, såvel ved assistance til bestående virksomheder som ved bistand til oprettelse af nye virksomheder i kommunen.
  • At være erhvervslivet behjælpelig med behandling og løsning af løbende problemsager.
  • At samarbejde med Udvikling Fyn og Væksthus Syddanmark til gavn for erhvervs- og beskæftigelsessituationen i kommunen.
  • At indgå i et af Svendborg Byråd nærmere bestemt samarbejde med erhvervsråd/erhvervsforeninger, erhvervsskoler og turistforeninger.

Medlemmer

 
 

 

Svendborg Erhvervsforum

Per Nykjær Jensen, direktør
Formand for Svendborg Erhvervsråd
Dan-Marine Europa/European Marine Technology
Sørupvej 29
5700 Svendborg
Telefon +45 40 16 12 62
pnj@eumt.eu

Borgmesteren i Svendborg

Lars Erik Hornemann
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon +45 62 23 31 00
larserik.hornemann@svendborg.dk

LO-Sydfyn

Freddy Knecht, formand for Metal Sydfyn
LO-Sydfyn
Østre Havnevej 23
5700 Svendborg
Telefon +45 63 20 30 70
0509fkn@danskmetal.dk 

Dansk Industri / Industrien Sydfyn

Claus Aabo Andersen, direktør
E. Aabo Andersen A/S
Finlandsvej 6
5700 Svendborg
Telefon +45 62 22 00 11
claus.aabo@aabo.dk

Steen Brogaard Larsen, direktør
GEA Scan-Vibro A/S
Sørup Kirkevej 74
5700 Svendborg
Telefon +45 62 21 16 20
steen.larsen@gea.com

Dansk Byggeri Sydfyn

Ask Askholm, murermester
Fa. Murermester Ask Askholm Skattergade 10 A
5700 Svendborg
Telefon +45 62 22 39 14
ask@ask-askholm.dk
 

Svendborg Håndværker & Industriforening  

Morten Raft, malermester
Fynske Farver A/S
Havnegade 25
5700 Svendborg
Telefon +45 30 68 30 13
mr@fynskefarver.dk

Shopping Svendborg

Mogens Balle, salgschef
Fynske Medier
Sct. Nicolai Gade  3
5700 Svendborg
Telefon +45 62 21 73 21
mogens@fynskemedier.dk

Erhvervsskolerne (SIMAC og Svendborg Erhvervsskole)

Jesper Bernhardt, direktør
SIMAC
Graaesvej 27
5700 Svendborg
Telefon +45 72 1 55 00
jeb@simac.dk

Svendborg 
Turistforening

Tom Pelle Jensen, direktør
Hotel Svendborg
Centrumpladsen 1
5700 Svendborg
Telefon +45 62  21 17 00
tom-pelle@hotel-svendborg.dk

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget

Henrik Nielsen, formand for EBK
Svendborg Erhvervsskole
Skovsbovej 43
5700 Svendborg
Telefon 7+45 2 22 57 00
nie@svend-es.dk

SER's "wild-card"-plads Vakant