Handicaprådet

Handicaprådet

Medlemmer:

mailPer Christensen (formand) - udpeget af Danske Handicaporganisationer
mailFrank Edelberg Jensen - udpeget af Lev og Danske Handicaporganisationer
mailHanna Skovmose - udpeget af Danske Handicaporganisationer
mailEstrid Heldager - udpeget af Danske Handicaporganisationer
mailPoul Arne Elnegård - udpeget af Danske Handicaporganisationer
mailLone Juul Stærmose (V) (næstformand) - udpeget af Byrådets midte
mailFinn Boye - Social og Sundhed samt Børn og Unge
mailViben Kræmmer - Center for Ejendomme og Teknisk Service
mailBirgit Bondesen - Kultur, Erhverv og Udvikling
 

Suppleanter:

Svend Erik Pedersen, Kirsten Thiel, Søs Brinkmann, Henning Duvier Stærmose (Løsg.), Inge Ahl, Lars Swierstra-Banke, Susanne Albrechtsen, Jan Yttesborg,  Lone G. Lorenzen.


Sekretær: Pia Holm


Lovhenvisning

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37a

Sammensætning

  • 1 medlem udpeges af Byrådets midte
  • 4 medlemmer udpeges af Byrådet blandt direktørområdernes medarbejderne
  • 5 medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer

Periode: 01.01.2014 - 31.12.2017

Opgaver:

  • Partshøring for kommunalbestyrelsen om alle initiativer som har betydning for mennesker med handicap
  • Rådgivning af kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål
  • Behandling af alle lokalpolitiske spørgsmål som vedrører mennesker med handicap
  • Initiativer til drøftelse af spørgsmål af mere generel karakter.