Bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet

Medlemmer

V Oluf Christensen (fmd.) Niels Hansens Vej 9 5700 Svendborg
C Palle Fischer Møllergade 39, st. 5700 Svendborg
Ø Frederik Crone Kyseborgstræde 14 5700 Svendborg
A Claus Krossteig Kedelsmedestræde 25 5700 Svendborg
  Lone Pedersen 3 F  
  Claus Bonde Beværterforeningen  
  Fyns Politi    

Bevillingsnævnet holder møde den 2. tirsdag i hver måned med undtagelse af juli måned.

Bevillingsnævnet behandler bl.a. sager om alkoholbevilling, godkendelse af bestyrer, udvidet åbningstider m.m. Det er ved Fyns Politi sagen starter og du kan læse mere om processen på deres hjemmeside www.fynspoliti.dk

 

Svendborg Kommunes Restaurationsplan