Ekspropriations- og taksationskommission

Ekspropriations- og taksationskommission

Ekspropriationskommissionen:

V Hans Erik Nellegaard Klintholmvej 38 5874 Svendborg

Taksationskommissionen:

A Eva Lauritzen Rantzausmindevej 136 5700 Svendborg