Helle Caspersen

Helle Caspersen

Venstre (V)

Hvad er din mærkesag?
For mig er den største mærkesag at forbedre erhvervslivets vilkår i kommunen, i hele kommunen, både på havnen, på torvet og ude omkring I de små lokalsamfund. 
Alle typer af virksomheder; detailhandlen turisterhvervet, håndværkerne, landbruget, de små iværksættere og produktionsvirksomhederne skal have ordentlige vilkår i Svendborg.

Med 3 børn I den skoledygtige alder brænder jeg også rigtig meget for, at den nye skolereform skal implementers med involvering af medarbejderne;” tilfredse medarbejdere giver tilfredse kunder”

Hvorfor blev du lokalpolitiker?
Jeg har altid interesseret mig for politik, men mere som samfundsborger end som politiker. Jeg fik pludselig “nok” af den manglende forståelse for erhvervslivets betydning for kommunen, og af den stigende centralisering af de offentlige opgaver. Jeg har altid ment, at hvis man er utilfreds med noget, må man byde ind og forsøge at gøre det bedre, og ikke bare sidde hjemme og bide I bordkanten. Det vil jeg så forsøge på de næste 4 år.

Hvad gør dig glad?
Mange ting; Mine børn, min mand, i det hele taget samvær med familie og venner. At lykkes, at gøre en forskel, at se ting gro, mennesker eller projekter, store som små, privat som professionelt, sammen med andre eller alene – ”YES!”

At lære … alt lige fra at lære nye mennesker og nye kulturer at kende, til at opnå viden om nye fag, professioner, brancher osv. ”At lære er at leve!”  

Medlem af følgende udvalg:
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget