Svendborg Kommune med i nyt udviklingscenter på demensområdet

Svendborg Kommune med i nyt udviklingscenter på demensområdet

Seks fynske kommuner plus Langeland og Ærø skrev 01.09.17 under på, at de sammen med fynske uddannelsesinstitutioner og OK-Fonden vil dedikere betydelige ressourcer til at udvikle nye indsatser på demensområdet.

Målet er at sikre, mennesker med demenssygdom kan leve trygge og værdige liv gennem udvikling af uddannelserne, den praktiske hverdag og viden om demens.

Parterne er forpligtet på det ambitiøse samarbejde Udviklingscenter for Demensområdet mindst indtil juli 2020.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune Hanne Ringgaard Møller (B) udtrykker stor glæde for samarbejdet

     ”Udviklingen med mange flere demente er en udfordring i alle kommuner. I Svendborg Kommune har vi med en visionær demenspolitik igennem flere år valgt at sætte fokus på at skabe livskvalitet for borgere med en demenssygdom og deres pårørende. Jeg ser derfor dette fynske samarbejde som en fantastisk mulighed for at videreudvikle tilbud til demente borgere i fællesskab. Jeg glæder mig derfor til at følge det fynske udviklingscenter på demensområdet tæt”

 

Handlekraftig alliance mellem uddannelser og udøvere

University College Lillebælt (UCL) er den organisatoriske krumtap i samarbejdet om udviklingscentret. Herfra skal de indsatser, som en styregruppe lidt senere på måneden beslutter, koordineres. Ligesom der skal nedsættes en politisk bestyrelse.

Rektor for UCL, Erik Knudsen, peger på det helt unikke i samarbejdet på tværs af mange kommuner, uddannelsesinstitutioner og en erhvervsdrivende fond:

- ”Det giver nærmest uhørt god mening, at der foregår et såvel strategisk som praktisk samarbejde mellem uddannelserne, der uddanner og efteruddanner medarbejderne, og de institutioner og kommuner, som har ansvaret for borgernes velfærd.”

Baggrunden for udviklingscentret er en fælles erkendelse af, hvor stor en udfordring det er at få viden til at virke i praksis:

- ”Vi skal udvikle viden om indsatser, der virker, i tæt samarbejde med de mennesker, pårørende og medarbejdere, som har demenssygdommen inde på livet til hverdag,” siger Erik Knudsen.

 

Fakta om Udviklingscenter for Demensområdet

Målet er at udvikle og skabe sammenhæng mellem nye faglige løsninger og ny faglig viden for at understøtte, at mennesker med demenssygdom og deres pårørende får indsatser af højeste kvalitet. 

Udviklingscenteret skal være en arena, hvor udvikling og praksis kan spille sammen om at udvikle praksisnær læring og indsatser til gavn for mennesker med demenssygdomme og deres pårørende.

Udviklingscenter for Demensområdet er et ligeværdigt samarbejde mellem parterne, og centerets opgaver har et fremadrettet og udviklingsorienteret fokus.

Til udviklingscentret tilknyttes en følgegruppe, hvor bl.a. forskellige brugergrupper får plads, så det sikres, at mennesker med demenssygdomme og deres familiers stemme bliver hørt.

De første aktiviteter i udviklingscenteret sættes i gang allerede i efteråret og omfatter mennesker med demenssygdomme, pårørende, medarbejdere i plejesektoren og studerende.
 

Partnere i Udviklingscenter for Demensområdet

Følgende kommuner er med i udviklingscentret: Assens Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Langeland Kommune, Middelfart Kommune, Nordfyns Kommune, Svendborg Kommune, Odense Kommune og Ærø Kommune.

Desuden medvirker den erhvervsdrivende fond OK-Fonden, som blandt andet driver plejehjem for mennesker med demenssygdomme, og de tre uddannelsesinstitutioner Erhvervsakademiet Lillebælt, Social- og Sundhedsskolen Fyn og University College Lillebælt.


Yderligere oplysninger

  • Formand for Social- og Sundhedsudvalget Hanne Ringgaard Møller, mobil: 61 22 75 66