Minister Sophie Løhde på besøg i Svendborg Kommune

Minister Sophie Løhde på besøg i Svendborg Kommune

Minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) kommer tirsdag den 10.10.17 kl. 15.00 på besøg i ”Bryghuset Svendborg demensby”.

Programmet for besøget er en officiel velkomst ved Borgmester Lars Erik Hornemann og Formand for Social– og Sundhedsudvalget Hanne Ringgaard Møller. Ministeren vil blive vist rundt i Demensbyen med mulighed for dialog, med de forskellige interessenter der er i demensbyen – Borgere, frivillige, støtteforening, medarbejdere og forskere fra UCL. Formand for Social- og Sundhedsudvalget Hanne Ringgaard Møller udtaler:

…vi er glade for, at Sophie Løhde på sin tur rundt i de danske kommune har valgt at besøge Svendborg Kommunes Demensby. Vi har arbejdet målrettet med at skabe en demensby, der indenfor de eksisterende rammer, giver mere livskvalitet for den enkelte borger. Samtidig har vi indgået aftale med et forskerteam om at være med, i forhold til at sikre ny viden om, hvordan vi bedst støtter og hjælper borgere med demens.

Efter rundvisningen vil der være dialog mellem Ministeren og Svendborg Kommune vedr. Demensbyen og i forhold til potentialer og udfordringer fra en kommunal vinkel. Borgmester Lars Erik Hornemann glæder sig til dialogen med Sophie Løhde:

… Måden vi har arbejdet med Demensbyen i forhold til involvering og samskabelse ser jeg som en vigtig metode i forhold til, at skabe fremtidens velfærd. De erfaringer vil vi gerne drøfte med Ministeren, samtidig med at vi gerne vil i dialog med hende om nogle af de udfordringer og potentialer, vi oplever som Sydfynsk Kommune.

 

Pressen er velkommen til at deltage i rundvisningen fra kl. 15.00-16.00

For nærmere information:

  • Formand for Social- og Sundhedsudvalget Hanne Ringgaard Møller. Mobiltelefon 61 22 75 66
  • Borgmester Lars Erik Hornemann. Mobiltelefon 30 17 51 00