HUSK du kan stadig nå at stemme til Ældrerådsvalget

HUSK du kan stadig nå at stemme til Ældrerådsvalget

Frem til den 28. november 2017 er der mulighed for at sende din stemmeseddel til Ældrerådsvalget i den vedlagte svarkuvert!

-------------------------------

Er du stemmeberettiget – dvs. bosiddende i Svendborg Kommune og over 60 år – skulle du have modtaget valgmateriale med posten. Har du ikke modtaget brevet med valgmateriale, bedes du kontakte Dina Moos Riggelsen på dina.riggelsen@svendborg.dk eller på 29481871.

Kandidatlisten (nedenfor under: Bilag) 

Fakta om Ældrerådet

  • Alle kommuner skal have et ældreråd. Det står i lovgivningen
  • Ældrerådet har ikke direkte indflydelse på kommunens politik, men er et rådgivende organ
  • Ældrerådet i Svendborg Kommune består af 12 medlemmer, som vælges ved direkte valg
  • Alle borgere, der er fyldt 60 år på valgdagen, og som bor i Svendborg Kommune, kan stemme ved
    Ældrerådsvalget og stille op til Ældrerådet. (Fristen for indsendelse af opstillingserklæring er overstået)
  • Medlemmerne vælges for fire år ad gangen, og det følger byrådets valgperiode (2018-2021)