Fuld gang i forskning, der skal give øget livskvalitet for demente borgere!

Fuld gang i forskning, der skal give øget livskvalitet for demente borgere!

En bedre omsorg og pleje af demente borgere - Det er målsætningen i et nyt forskningsprojekt, som er i gang på Fyn. Det er Svendborg Kommune, Social og Sundhedsskolen Fyn samt University College Lillebælt (UCL) der er gået sammen om det ambitiøse forskningsprojekt i Svendborg.

-Forskningssamarbejdet skal sikre ny viden om demens. Og her spiller den nye demensby i Svendborg en væsentlig rolle, da vi undersøger, hvordan de unikke rammer kan understøtte det gode liv for demente borgere, siger Hanne Ringgaard Møller, formand for Social- og sundhedsudvalget i Svendborg Kommune.

 

Forskningen udføres over de næste fire år. Forskningsprojektet undersøger, hvordan man indenfor områder som faglige tilgange, relationer, fysisk aktivitet, træning, friluftsliv og ernæring kan sætte ind og skabe øget livskvalitet hos demente. Forskningen foregår dels i demensbyen, hvor der bor mange svært demente borgere, men også blandt demente borgere i eget hjem.

-Med det unikke samarbejde er vi med til at sikre, at den ny viden omsættes i praksis. Det betyder, at vi kan skabe gode rammer og den bedst mulige pleje og træning for demente borgere – også i fremtiden, tilføjer Hanne Ringgaard Møller.

 

Erik Knudsen, rektor ved University College Lillebælt, er begejstret og ser store potentialer i samarbejdet.

- Ved at samarbejde på tværs, skaber vi nye rammer for samspillet mellem de enkelte jobgrupper indenfor plejesektoren. Det giver en fordel på både grunduddannelserne samt når det handler om efter- og videreuddannelserne, fortæller Erik Knudsen.

- Ved at inddrage de studerende og personalet i demensbyen er vi sikre på at kunne bruge den nye viden i hverdagens arbejde.  Samtidig giver det en større faglighed og en naturlig udvikling af deres kompetencer, uddyber Erik Knudsen.

 

Også Mogens Kragh Andersen, direktør for Social og Sundhedsskolen, ser positivt på samarbejdet.

Han glæder sig over, at forskningen ser på, hvordan man i projektet opnår det optimale samspil mellem de forskellige gruppers faglige evner. Alle skal på banen i udformningen af en aktiv, værdig og meningsfyldt hverdag for borgere med demens. Her har social- og sundhedspersonalet meget at byde ind med.

- Det sundhedsfaglige personale har den daglige kontakt med de demente borgere. Den viden de har igennem den kontakt, skal vi bruge i arbejdet med at sikre en bedre hverdag for de demente, siger Mogens Kragh Andersen.

 

Fakta:

Forskningssamarbejdet mellem Svendborg Kommune og de sundhedsprofessionelle uddannelsesinstitutioner på Fyn skal resultere i ny viden, der kan give øget livskvalitet for de 87.000 danskere, der lige nu lever med demens.

Forskningssamarbejdet løber over fire år og består af fire delstudier:

  • Kompetencer og neuropædagogik​
  • Fysisk aktivitet og friluftsliv​
  • Relationer og borgerinddragende samarbejde​
  • Ernæring

 

Yderligere informationer:

  • Hanne Ringgaard Møller, formand for Social og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune. Telefon: 61 22 75 66
  • Mogens Kragh Andersen, direktør Social- og Sundhedsskolen Fyn. Telefon: 61 67 66 85
  • Erik Knudsen, rektor for University College Lillebælt. Telefon: 29 60 59 88