Tilskud til træning i varmtvandsbassin

Tilskud til træning i varmtvandsbassin

Nu kan der søges tilskud til træning i varmtvandsbassin.

Fra 1. august 2017 kan fysioterapeuter og andre autoriserede sundhedspersoner søge om tilskud til at etablere varmvandstræning for kommunens ældre borgere – der er over 65 år.

Ordningen er en del af regeringens værdighedspulje.

For nærmere oplysninger om rammerne for aftalen se http://sundhed.svendborg.bellcom.dk/traening/tilskud-til-varmtvandstraen...