Svendborgs idrætsforeninger blandt landets bedste til frivillighed

Forårsfestival - BK Rollo

Svendborgs idrætsforeninger blandt landets bedste til frivillighed

Undersøgelsen ”Idrætsforeninger i Danmark – Rammer og vilkår 2017” placerer Svendborg Kommune som den 4. bedste kommune i Danmark, når det kommer til frivillighed. Det er særligt antallet af frivillige i foreningslivet som giver den gode placering.

Fællesskaber og sunde værdier som drivkraft

Frivillige ildsjæle udgør rygraden i de danske idrætsforeninger. De frivilliges evner og engagement har stor værdi for foreningslivet og er med til at styrke fællesskabet i foreningerne.

Vi har en vision om, at vores trænere og medlemmer skal have mere energi når de går fra træning, end da de kom fortæller Ole Højly Hansen, formand i Svendborg Gymnastikforening(SG). I SG arbejder vi målrettet med at udvikle et foreningsmiljø, som tager afsæt i følgende fire værdier; åbne fællesskaber, personlig udvikling, kvalitet og ordentlighed. Vi har erfaret, at kombinationen af engagerede og dygtige instruktører, sunde fællesskaber og gode faciliteter, tiltrækker nye medlemmer, og gør det attraktivt at være frivillig i vores forening.

Christel Black, formand i Bokseklubben Rollo fortæller at de i de senere år haft stor succes med at tiltrække frivillig og fastholde frivillig arbejdskraft til klubben. ”Vi har ikke mulighed for at give vores trænere og frivillige løn. I stedet gør vi meget ud af, at skabe et stærkt fællesskab, hvor vi sammen gør en forskel for vores medlemmer. Derudover holder vi trænerfester, og vores trænere og ledere kommer på uddannelse, så det både bliver attraktivt at være træner og medlem i klubben”.

Svendborg rykker på flere parametre

At de mange frivillige er med til at skabe attraktive foreninger afspejles ligeledes i undersøgelsen, som viser at 45.7% af indbyggerne i Svendborg Kommune er medlem af en idrætsforening hvilket er en fremgang på 13 placeringer ift. en lignende DIF undersøgelse fra 2013. Både blandt børn og voksne har medlemsudviklingen været positiv, og her placerer Svendborg Kommune sig henholdsvis på en 12. og en 6. plads. Samlet set placerer Svendborg Kommune sig som nr. 24 i undersøgelsen ud fra følgende fire parametre; idrætsfaciliteter, økonomi, frivillighed og idrætspolitik. Dette er 33 placeringer bedre ift. undersøgelsen fra 2013.

Kontaktoplysninger:

Ole Højly Hansen
Formand, Svendborg Gymnastik Forening
Tlf. 51188504
Mail: ole@hojly.dk

Christel Black
Formand, BK Rollo
Tlf. 22474280
Mail: christelblack@hotmail.com