Svendborg viser unge vejen med fritidsjob

Svendborg viser unge vejen med fritidsjob

Vil man have flere unge i gang med en uddannelse og sikre dem en god fremtid på arbejdsmarkedet – så skal man give dem et fritidsjob. Det gør dem uddannelsesparate og robuste!

 Det viser flere undersøgelser og det gælder også for unge fra sårbare og udsatte familier! Med andre ord er fritidsjob en af vejene frem, når det handler om at bryde den negative sociale arv.

 I fremtiden skal fritidsjobvejledning og erhvervsliv spille en langt større rolle i forhold til arbejdet med unge i Svendborg gennem en helhedsorienteret fritidsjobindsats.

 ”Vi møder mange unge i boligområderne, som er vokset op i familier, hvor forældrene ikke har uddannelse eller er på arbejdsmarkedet. De unge skal vi støtte op om og give nogle muligheder, og her er fritidsjob bare et fantastisk redskab,” Mette Østerberg, Sekretariatsleder for Fællessekretariatet - Boligsociale Helhedsplan.

 Den helhedsorienterede fritidsjobindsats sikres med en bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond på 3.810.000 kr. over de næste 4 år. Støttefonden støtter netop sådanne projekter da ”Adgang til fritidsjob har vist sig at være en effektiv måde at bryde negativ social arv, fordi fritidsjob bl.a. styrker arbejdsmarkedskompetencer og uddannelsestilknytning, samt forebygger kriminalitet og anden risikoadfærd.”, som det fremgår af Støttefondens hjemmeside.

 Parterne bag det ambitiøse projekt er Svendborg Erhvervsskole, Svendborg Kommune (UU Sydfyn, Nymarkskolen og Familie og Uddannelse) og Fællessekretariatet for Den Boligsociale Helhedsplan. Bevillingen fra Den A.P. Møllerske Støttefond gør det muligt at videreudvikle og udbrede fritidsjobindsatsen, som har kørt som et pilotprojekt for elever på Nymarkskolen i perioden 2016 – 2017.

 ”Det er fantastisk, at vi nu har mulighed for at udvikle og udbrede projektet. Flere unge vil få et fritidsjob og dermed opleve ansvar, pligter og god voksenkontakt. Det giver stolthed, mod på livet og måske lyst til uddannelse”, Allan Kruse, Direktør for Erhvervsskolen i Svendborg.

 I pilotperioden har 60 unge fået et fritidsjob. Over de næste fire år er det ambitionen, at mindst 220 ikke-uddannelsesparate unge skal i fritidsjob, og at indsatsen skal udbredes til flere skoler. På sigt er det målet, at fritidsjobvejledning skal være en del af redskabskassen hos de professionelle frontmedarbejdere, som møder de unge.

 ”En af folkeskolens vigtigste opgaver er at sikre, at alle unge kommer godt på vej, og at de bliver klædt på til at tage en uddannelse. For nogle unge er det bare ikke så lige til, og her er fritidsjobambassadørens støtte til at få det første fritidsjob utroligt værdifuldt. På Nymarkskolen har vi de sidste to år oplevet, hvordan et fritidsjob, kan gøre en positiv forskel i forhold til at øge mødestabilitet og andre basale forudsætninger for at klare sig godt både i skole- og jobsammenhæng,” Birgit Villebro, Skoleleder for Nymarkskolen.

 ”Midlerne fra den A.P. Møllerske Støttefond giver Svendborg kommune mulighed for at udbrede fritidsjobindsatsen, så den bliver en permanent del, af de tilbud UU Sydfyn har til unge, der har brug for en indsats i forhold til at påbegynde en ungdomsuddannelse,” Anne Marie Nyborg, Leder af UU Sydfyn.

 Der er allerede gode samarbejder med flere virksomheder i Svendborg, men langt flere skal med. En af planerne er blandt andet at udvikle en online jobbank, hvor virksomheder og unge kan matches. I fremtiden skal fritidsjob være en mulighed for alle unge – også de unge som ikke har et stort netværk og de rette forbindelser.

 ”Vi tror på og oplever allerede en enorm interesse fra det lokale erhvervsliv for at gøre en forskel for byens unge. Budskabet til erhvervslivet er her: Giv de unge et fritidsjob og giv alle unge en chance. Det er egentlig ret enkelt og det virker! Og det er jo ikke kun de unge, som får noget ud af det. Virksomhederne får kontakt til unge, som de ellers aldrig ville have mødt og som måske på sigt kan blive og uddanne sig i virksomhederne,” Anne Marie Nyborg, leder af UU Sydfyn.

 

Kontaktoplysninger til samarbejdspartnerne:

Anne Marie Nyborg,  Leder UU-Sydfyn, tlf.: 21 59 84 67

Birgit Villebro, skoleleder Nymarkskolen Svendborg, tlf.: 62 23 62 04

Allan Kruse, direktør Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier,  tlf.: 72 22 57 01

Mette Østerberg, sekretariatsleder, Fællessekretariatet for den Boligsocial Helhedsplan i Svendborg tlf.: 24 84 33 87