Samarbejde om skovrejsning

Samarbejde om skovrejsning

Vil du være med til at forebygge klimaforandringerne og opsamle CO2 på din ejendom?

Så tilbyder Svendborg Kommune samarbejde om skovrejsning.

Svendborg Kommune leder efter jord til skovrejsning i samarbejde med lodsejere. Skovene skal opsamle CO2 og bidrage til at mindske klimaforandringerne. De skal samtidig give borgerne mulighed for naturoplevelser. Du lægger jord til og vi tilplanter, og står for renholdelsen de første tre år.

Lovgivningen forhindrer desværre, at lodsejere kan bibeholde grundbetalingen på arealer som kommunen tilplanter. Vi håber nogle alligevel kan være interesseret.

Send en ansøgning via: www.svendborg.dk/skovrejsning.

Vi har følgende krav til arealet og driften af det:

Arealet skal være på min 2 ha.
Arealet skal pålægges fredskovspligt efter skovlovens § 4.
Træerne skal fortrinsvis være løvtræer og hjemmehørende arter.
Der må ikke anvendes pesticider.
Der skal være offentlig adgang til arealet, og der skal skiltes med adgangen.

Den offentlige adgang skal svare til adgangen på private skovarealer (fra 6 morgen til solnedgang på veje og stier)

Yderligere oplysninger:


Charlotte Vesterlund
Klima- og energikoordinator
Svendborg Kommune

Tlf: 62233427