Projekt skal skabe bedre trivsel for flygtningebørn

Projekt skal skabe bedre trivsel for flygtningebørn

 Pressemeddelelse

MindSpring hjælper en gruppe syriske flygtningebørn fra folkeskoler i Svendborg med at forebygge mistrivsel

Det handler om at se positivt på fremtiden og se mulighederne i hverdagen. Umiddelbart lyder det banalt. Men for de otte syriske flygtningebørn, der har deltaget i det første MindSpring-projekt for børn, som Interkulturelt Team i Svendborg Kommune står bag, har det været en øvelse, de skulle igennem.

- Projektet skal skabe trivsel hos flygtningebørnene. Det sker gennem samtaler og en række øvelser. Her taler børnene med hinanden om følelser. De får sat ord på deres bekymringer, og de hører om hinandens erfaringer. Møderne styres af to familiekonsulenter fra Interkulturelt Team, Hamid Bouhrouje Pedersen og Farid Hotak, der er henholdsvis certificeret MindSpring-træner og MindSpring-medtræner.

- Vi kommer ind på emner som identitet, stress, storm i livet og håndtering af følelser. Børnene får mulighed for at tale med hinanden, og vores oplevelse er, at det er med til at give dem nogle erfaringer om at være ny i Danmark, som de kan bruge i deres hverdag. På den måde er håbet, at de kommer i bedre trivsel, siger Hamid Bouhrouje Pedersen.

MindSpring-pilotprojektet startede i Svendborg Kommune i marts og er det første projekt for børn mellem ni og 14 år. Igennem gruppeforløbet på otte uger har otte syriske flygtningebørn fra Nymarkskolen, Vestre Skole og Ørkildskolen  mødt både børn og voksne med samme baggrund, som dem selv. Møderne er foregået på arabisk, som er børnenes modersmål, når de to timer om ugen har delt erfaringer om at være ny i et land.

 

FAKTABOX:

MindSpring er en gruppemetode fra Holland, der skal styrke asylansøgere og flygtninges egen handlekraft, når de kommer til et nyt land. Metoden bygger på principper om at dele erfaringer med ligesindede igennem øvelser og med fokus på faste temaer. Dansk Flygtningehjælp modtog i 2015 en tre-årig bevilling fra Det Obelske Familiefond. Den har gjort det muligt at åbne et MindSpring Kompetencecenter, der skal sikre, at metoden bliver udbredt til hele landet, og fortsat udvikles til nye målgrupper og med nye temaer, der tager udgangspunkt i eksilproblematikker. MindSpring henvender sig til både forældre og unge med flygtninge – eller indvandrerbaggrund, asylansøgere og personer, hvor livet i eksil stadig er en udfordring. Hvis man er interesseret i et forløb, kan man kontakte Interkulturelt Team i Svendborg Kommune. Læs mere om MindSpring på www.mindspring-grupper.dk.] MindSpring laver nye forløb for henholdsvis forældre og unge i Svendborg Kommune i efteråret.