Plads til alle - ny politik for socialt udsatte borgere

Plads til alle - ny politik for socialt udsatte borgere

Social- og Sundhedsudvalget har vedtaget en ny politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune. Politikken og den tilhørende handleplan skal understøtte udsatte borgeres muligheder for at leve en tilværelse så tæt på egne idealer som muligt. Desuden skal politikken være med til at tydeliggøre Svendborg Kommunes ønske om en rummelig kommune, hvor der er plads til alle.

For at blive klogere på borgernes ønsker og udfordringer er der lavet en lang række interviews med blandt andet borgere og relevante frivillige foreninger. Politikerne fik desuden mulighed for at tale med borgere, foreninger og fagpersoner på et temamøde i Borgerforeningen.

"Vi er meget glade for alle de gode ideer og historier, vi har fået undervejs i processen", siger Hanne Ringgaard Møller, formand for Social- og Sundhedsudvalget. "Det har betydet noget for det visionære indhold i politikken, og også på det helt konkrete niveau. Eksempelvis rejser Social- og Sundhedsudvalget et udvidelsesforslag til de kommende budgetforhandlinger, som skal give flere timer til arbejdet med socialt udsatte unge, der eksempelvis kan have svært ved at bryde ud af ensomhed eller har vanskeligt ved at fastholde uddannelse."

Svendborg Kommunes Råd for socialt udsatte borgere har fulgt arbejdet med politikken tæt og udtrykker stor tilfredshed med resultatet.

Politikken findes på kommunens hjemmeside http://www.svendborg.dk/om-kommunen/politikker-planer-og-strategier/poli.... Du kan også få en trykt version ved henvendelse i Socialafdelingen på Svinget 14 i Svendborg.

----------------------------

Eventuelle spørgsmål til pressemeddelelsen kan rettes til Hanne Ringgaard Møller, formand for Social- og Sundhedsudvalget, på telefon 6122 7566