Hvor smider folk deres affald?

Hvor smider folk deres affald?

Når det handler om henkastet affald, hvor rent er der så i Svendborg kommune og hvad synes borgene om dette tema? Det er nogle af de spørgsmål, som bliver besvaret, når Vand & Affald og Svendborg Kommune nu gennemfører en affaldskortlægning på 16 udvalgte arealer i kommunen.

Analysen foretages af non-profit organisationen Hold Danmark Rent og finder sted i dagene 8. – 9. maj 2017.

Hold Danmark Rent kortlægger hvert år renholdelsesniveauet af henkastet affald i Danmark. I år gennemføres der analyser i 23 kommuner, hvor det primære formål er at vise et øjebliksbillede af de mængder af henkastet affald, der ligger på offentlige arealer i kommunerne.

”Det kan godt være en udfordring at analysere noget så flygtigt som affald i naturen. Vejrlig og årstiden har en stor indflydelse på, hvor meget affald, der findes på de forskellige typer af arealer. Men vores erfaringer er, at én årlig tendensanalyse giver et godt udgangspunkt for kommunerne at arbejde videre med” siger Anette Juul, projektleder i Hold Danmark Rent. 

Analysen er international og er udviklet af Clean Europe Network, der er en europæisk netværksorganisation, som arbejder med forebyggelse af affald. På nuværende tidspunkt anvender 12 europæiske lande denne metode, hvilket gør det muligt, at udveksle erfaringer landene imellem.

Det tager 2 dage at gennemføre kortlægningsanalysen i Svendborg Kommune. I løbet af disse to dage vil 16 lokaliteter blive bedømt på en skala fra 1 til 6. Affald vil blive talt op og registreret og mere end 100 tilfældige borgere vil blive interviewet blandt andet om deres oplevelse af niveauet i renholdelsen.

Resultaterne af analysen bliver beskrevet i en rapport, som Svendborg Kommune og Vand & Affald modtager i løbet af september måned 2017.

Peter Møller fra Svendborg Kommune ser frem til rapporten. ” Vi ved fra de andre kommuner, som tidligere har fået lavet en affaldsanalyse, at rapporten er meget anvendelig. Vi ser frem til at få en konkret og objektiv vurdering af renholdelsesniveauet i vores kommune og samtidig også til at få ny inspiration til effektivisering af kommunens renholdelsesarbejde ”

For yderligere information om kortlægningen i Svendborg Kommune kontakt:

Peter Møller, Svendborg Kommune, Trafik og Infrastruktur, telefon 6223 3429.

Anette Juul, Hold Danmark Rent, telefon 2339 8199, kortlægningsanalysen generelt.