Gadelyset i Svendborg Kommune, får ny drift- og vedligeholder

Gadelyset i Svendborg Kommune, får ny drift- og vedligeholder

Drift og vedligeholdelsen af vejbelysning i Svendborg Kommune har været budt ud i efteråret 2016. Der var 4 prækvalificerede ansøgere, der bød på opgaven.

Det blev Sydfyns Elforsyning der vandt og som nu igen, skal varetage drift og vedligeholdelsen af vejbelysning i Svendborg Kommune for en 4-årig periode.

Overdragelse af opgaven sker ved årsskiftet 2016/2017.

Det betyder, opstår der driftsforstyrrelser på vejbelysningen, skal man fra d. 1. januar 2017, registrere fejlen enten på Svendborg Kommunes hjemmeside på www.svendborg.dk eller direkte til Sydfyns Elforsyning på www.SEF.dk