Arkitekturprisen 2017 blev uddelt på Arkitekturens Dag d. 2. oktober

Arkitekturprisen 2017 blev uddelt på Arkitekturens Dag d. 2. oktober

Tre projekter modtog den prestigefyldte pris, for særlig vellykkede arkitektonisk kvalitet, æstetisk oplevelse, og velovervejede beslutninger i anlæg og udførelse.

Svendborg Kommune var i år prismodtager af hele to af priserne, Trappen mellem Møllergade og Havnen og Svendborg Sund Hytten I Vindebyøre. Den tredje prismodtager var ligeledes en offentlig bygning nemlig Retsbygningen.

RETTEN I SVENDBORG 
Bygherre: Opført som OPP for Bygningsstyrelsen

Ejer: Pension Danmark, PKA og Sam pension

Funktion:
Retsbygning
Arkitekt: KPF Arkitekter
Arkitekt Zoran Juresa,

Adresse: Christiansvej 41, 5700 Svendborg

Redegørelse:

Bygningen fremtræder i sin helhed med et enkelt og samlet volumen, der arkitektonisk adskiller sig fra sine næromgivelser. Dette er med til at frem- hæve bygningen som markant i Svendborg By med et samspil i den store by-skala.

Begrundelse:
Retten i Svendborg gives Svendborg Kommunes Arkitekturpris 2017, for sin vellykkede arkitektoniske tolkning af en moderne retsbygning.

________________________

SVENDBORG SUND HYTTEN

Ejer: Svendborg Kommune

Gavegiver: A.P. Møller Fonden
Funktion: Skovhytte
Arkitekt: Praksis Arkitekter
Adresse: Vindebyørevej 31 B, Vindeby

Redegørelse:
Hytten ligger som en længebygning let hævet over terræn. Bygningen åbner sig op mod vest, mod lysningen og Sundet, mens en funktionsvæg lukker huset mod øst.

Begrundelse:
Svendborg Sund Hytten gives Svendborg Kommunes Arkitekturpris 2017, for sin evne til at forvandle sit arkitektoniske udtryk når den er i brug.

_______________________

TRAPPEN MOD HAVNEN
Ejer: Svendborg Kommune
Funktion: Offentligt rum
Arkitekt: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
Adresse: Svendborg Bymidte

Redegørelse:
Den grønne tråd har skabt en serie byrum, der fortæller en samlende historie, om byens primære byrum, der danner bindeled mellem bymidten og vandet.

Begrundelse:
Den grønne tråd gives Svendborg Kommunes Arkitekturpris 2017, for at tydeliggøre både nye og velkendte byrumsmæssige sammenhænge i bykernen, fra Krøyers Have til det store havnerum.