Afbrændningsforbud på Fyn

Afbrændningsforbud på Fyn

AFBRÆNDINGSFORBUD for hele Fyn 
- så det gælder også i hele Svendborg Kommune.

Beredskab Fyn har meldt ud, at nu er der forbud mod brug af åben ild og afbrænding. 
Det gælder også brug af apparater, der fungerer ved forbrænding af fast, flydende eller gasformigt brændstof.

VÆR SÆRLIGT OPMÆRKSOM PÅ:
- Smid ikke tændstikker, cigaretter eller lignende i naturen.

- Undlad at parkere bilen i højt græs, fordi katalysatoren fra bilen kan antænde græsset.

- Bruger du grill eller bålsted i villahaver, så sørg for at have vand i nærheden .

- Når du hælder kul fra grillstarteren over i grillen, så vær opmærksom på, at der nemt kan spredes gnister.

- Grillen må ikke forlades, før den er slukket.

- Hvis du bruger engangsgrill, skal den stå på et ikke-brændbart underlag. Sluk grillen med vand, og husk også at køle området, den har stået på, ned med vand

- Hold øje med vinden, når du tænder åben ild - gnister flyver nemt i naturen.

Der er enkelte undtagelser i forbuddet. 
Du må bruge en grill på etablerede bålsteder, på arealer med et dække af sand og på uantændeligt underlag. 
Du skal være opmærksom på, hvad der er i nærheden af grillen, ildstedet eller hvor du nu end bruger åben ild! 
- så der ikke kan antændes noget på grund af gnister.

Læs pressemeddelelsen fra Beredskab Fyn her
https://beredskabfyn.dk/…/afbraendingsforbud-i-9-fynske-kom…