15 mio. kr. til Sydfyn i projekt for IT og maritime erhverv

15 mio. kr. til Sydfyn i projekt for IT og maritime erhverv

Vækst, innovation og samarbejde – det er nøgleordene og succeskriterierne for et helt nyt projekt, Co-Create Sydfyn. Det er Fremtidsfabrikken og dermed Svendborg Kommune, der på vegne af de sydfynske kommuner har udviklet projektet Co-Create Sydfyn og har ansøgt Syddansk Vækstforum om et EU Socialfondsprojekt i størrelsesordenen 19,8 mio. kr., heraf 14.9 mio. kr. i direkte tilskud. Partnere i projektet er Ærø, Langeland og Faaborg-Midtfyn kommuner samt Fyns Maritime Klynge, IT Sydfyn og Simac.

Henrik Nielsen, formand for Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalget er da også begejstret for den særdeles gode nyhed:

- Fantastisk! Kursen er sat mod vækst og udvikling. Vækstforums ja til CO-CREATE SYDFYN vil styrke vores indsats overfor Maritime og IT iværksættere og SMV’ere og dermed styrke den indsats, vi allerede har iværksat med etableringen af Fremtidsfabrikkens IT og Maritime Iværksætterhus i Kvægtorvet. Det er virkelig en god nyhed for Sydfyn, siger han og tilføjer

- Det er rigtig set af Vækstforum, at hvis vi vil skabe vækst lokalt, så må vi støtte udviklingen i vores lokale styrkepositioner, både vores stærke maritime erhverv og de senere års nye IT-gazeller.

Innovationssamarbejder, udvikling og vækst er målet

Projektets formål er at skabe økonomisk vækst og flere arbejdspladser gennem en indsats, der kan give virksomhederne præcis de tilbud, de i en forundersøgelse fra 2016 har sagt er nødvendige, hvis de skal kunne sætte fart på udviklingen af nye produkter, nye markeder og samarbejder på tværs.

Projektets målgrupper har dog forskellige behov, og det betyder, at der skal være en vifte af forskelligartede tilbud til rådighed. Det er i paletten af aktiviteter lagt stor vægt på fleksibilitet, så virksomhederne selv kan vælge til og fra og på den vis få de kompetencer, viden og sparring, som netop de har brug for.

Co-Create modtages også med glæde hos erhvervet:

- Det er en meget glædelig nyhed for det sydfynske erhvervsliv, siger Claus Walther Jensen, direktør i Automation Lab A/S.

- Det giver os mulighed for at udvikle nye produkter og koncepter sammen med vores kunder. Vi er et sted, hvor der er stor efterspørgsel på assistance til at digitalisere kundernes produkter, så de kan komme med på Industri 4.0 tankegangen, siger han og tilføjer

- Vi har også flere nystartede virksomheder, som vi hjælper med opbygning af prototyper, og de vil i det nye projekt få adgang til hjælp både teknisk og

forretningsmæssigt som kan hjælpe dem igennem den vanskelige startfase.

Start Up-Hub i Kvægtorvet

Ud over den lokale forankring og glæde over at projektet er kommet i hus, har den også en national målsætning, hvor ambitionen er at gøre Sydfyn til centrum for udvikling af maritime start up’s og spin-out virksomheder.

Som en del af projektet etablerer Fyns Maritime Klynge derfor også en maritim, såkaldt Startup Hub, der placerer Sydfyn på Danmarkskortet, men også leverer løsninger til et stort, internationalt marked. Administration og ledelse af hub’en placeres i Fremtidsfabrikkens IT og maritime iværksætterhus i Svendborg, ligeledes bliver der adgang til værksteder og laboratorier på SIMAC og blandt de lokale virksomheder.

 

FAKTA om Co-Create Sydfyn

Co-Create Sydfyn omfatter fem primære aktiviteter for iværksættere og små og mellemstore virksomheder i IT og maritime erhverv:

1. Co-Create Business: Individuelt tilpasset, modulopbygget kompetenceudviklingsforløb, der forbedrer små og mellemstore virksomheders forretnings- og ledelsesmæssige kompetencer. det kan være indenfor strategi og ledelse, market trends, innovation, salg, markedsføring, branding og kommunikation m.fl. Hver virksomhed kan sammensætte sit eget forløb med deltagelse af forskellige medarbejdere. Flere virksomheder kan gå sammen om at udvikle produkter gennem forløbet.

2. Co-Create Leadership: Korte, intensive kompetenceudviklingsforløb for virksomhedernes topledelse og bestyrelsesmedlemmer samt topchefer fra organisation og kommuner. Niveauet skal være højt, som ønsket af virksomhederne.

3. Co-Create Entrepreneur: Kollektive uddannelsesforløb, der forbedrer iværksætteres vækstrater og levedygtighed. Der startes op i små grupper med seks iværksættere i hver med et kort intensivt forløb. Derefter har de workshops fælles med virksomhederne i Co-Create Business.

4. Co-Create Accelerator: Den maritime Startup Hub med accelerator-forløb til udvalgte iværksættere med stort markeds- og vækstpotentiale.

5. Co-Create Advice: Klippekort til mentorer og anden specifik rådgivning som f.eks. ingeniører, advokat m.fl.

Hertil kommer en række tværgående aktiviteter, der tilbydes i tilknytning til projektets primære aktiviteter, bl.a. åbne faglige netværksevents, Nestor Taskforce og rekruttering 2.0.

Projektet i tal:

Projektperiode: 01/01/2018 – 30/06/2021.

Samlet projekt 19,8 mio. kr.

- heraf 9,9 mio. kr. i tilskud fra EU Socialfond

- heraf 5,0 mio. kr. i tilskud fra Vækstforums regionale udviklingsmidler

I projektet kan der deltage 77 virksomheder og 56 iværksættere fra IT og

maritime erhverv fra Sydfyn og øvrige Danmark.

Partnere i projektet:

Svendborg Kommune (ansøger), Faaborg-Midtfyn kommune, Langeland Kommune, Ærø Kommune,

Udvikling Fyn, Ærø Turist- og Erhvervsforening, Langeland Turist- og Erhvervsforening og SIMAC er partnere

i projektet, mens IT Sydfyn og Work-Live-Stay er støtteorganisationer.

Kontakt:

Henrik Nielsen, Formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget, tlf. 2392 4979.

Claus Walther Jensen, direktør i Automation Lab, tlf. 5311 2912.

Lars Ahrendtsen, forretningschef for Fyns Maritime Klynge, tlf. 2368 6911.

For detaljer om indhold i projektet, Susanne Linnet Aagaard som midlertidig tovholder på projektet,

tlf. 2162 6818.