Svendborg Kommuneplan 2017 – 2029: Vi planlægger for det gode liv!

Svendborg Kommuneplan 2017 – 2029: Vi planlægger for det gode liv!

Svendborg Kommuneplan 2017-2029 konkretiserer kommunens overordnede vision om at skabe rammerne for det gode liv. Vi skal passe godt på vores stedbundende kvaliteter og samtidig skal by og land udvikles på en idérig og bæredygtig måde, så det gode liv kan opretholdes og udfoldes. Det skal ske ved at videreudvikle Svendborg by, som en stærk hovedby, og derved danne et fundament for stærke og tætte lokalsamfund i hele kommunen. Rammerne for det gode liv forventes også at fremme bosætningen og erhvervsudviklingen i kommunen, da der gennem det gode liv er fokus på et kreativt, sundt og maritimt liv. Med Kommuneplan 2017 - 2029 sikrer vi vores værdifulde naturområder, som rummer sjældne arter og naturtyper og som har stor oplevelsesværdi. Naturområderne er vigtige for friluftslivet og styrker bosætning, turisme samt Svendborg som Cittaslow-kommune. 

 

Læs mere på kommuneplan.svendborg.dk og kom med dine bemærkninger frem til 10. september 2017.