Revisitering af lægekørsel – ansøg inden 1. januar 2018

Revisitering af lægekørsel – ansøg inden 1. januar 2018

Hvis du selv sørger for kørsel til egen læge eller speciallæge, kan du søge om kørselsgodtgørelse.

Betingelser for at få kørselsgodtgørelse:

Du skal modtage social pension
Du skal være gruppe 1-sikret
Udgiften tur/retur udgør mindst 25 kr. 

Refusion af kørselsudgiften sker ved, at du fremsender en bekræftelse fra læge eller speciallægen, med oplysning om, hvornår der er modtaget behandling. Oplysninger om ansøgers navn, adresse og personnummer skal fremgå af læge eller speciallægens bekræftelse.