Millioner til projekt for hjemmehjælpsmodtagere

Millioner til projekt for hjemmehjælpsmodtagere

Svendborg Kommune har sammen med 4 frivillige organisationer i Svendborg fået 2, 7 mio. kr. til et nyt visionært projekt, der skal forebygge ensomhed blandt hjemmehjælpsmodtagere i Svendborg Kommune.

For at komme bagom problemer med ensomhed og foran med løsningerne, skal både borgeren selv, hjemmeplejen og frivillige involveres. Projektet er skabt i et samarbejde mellem Røde Kors, Ældre Sagen, Kontakt mellem Mennesker og Kræftens Bekæmpelse samt Svendborg Kommunes hjemmepleje.

Karen Strandhave, formand for Frivilligrådet, udtaler:

”Projektet er en nyskabelse, hvor de frivillige organisationer er med helt inde i kommunens maskinrum og er med til at forstå problemet og skabe løsningerne. Jeg har store forventninger til samarbejdet”.

Hvis vi støtter borgere ud af ensomhed, giver det en højere livskvalitet med mindre sygdom og mere livsglæde, og måske overskud til at hjælpe andre.

Projektet hedder ”Mine værdifulde ressourcer”. Alle mennesker har ressourcer og de skal sættes i spil. Det er ved at finde frem til den enkelte borgers ressourcer, at projektet skal løfte hjemmehjælpsmodtagere ud af ensomhed.

I kommunen ser man frem til at kunne gøre en ekstra indsats for de hjemmehjælpsmodtagere, der føler sig ensomme. 

Hanne Ringgaard Møller, formand for Social- og Sundhedsudvalget, udtaler:

”Igen er det flot, at Svendborg Kommune kan sætte fokus på dette område. Det er vigtigt, at medarbejderne i hjemmeplejen får ekstra ressourcer til at hjælpe ensomme borgere og det er godt, at vi i samarbejde med de frivillige organisationer skaber de rette tilbud og aktiviteter, som kan løfte borgere ud af ensomhed”.

Midlerne til projektet kommer fra puljemidler fra Sundhedsstyrelsen og Svendborg Kommune har modtaget 2,7 mio. kr. til brug inden 1. maj 2019.

 

For yderligere information:

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Hanne Ringgaard Møller - telefon: 61 22 75 66

Formand for frivilligrådet Karen Strandhave - telefon: 29 47 96 10

Projektansvarlig Dina Moos Riggelsen - telefon: 62 23 39 09