Diskuter kommuneplanen frem til 2029

Diskuter kommuneplanen frem til 2029