Direkte link til denne side: www.svendborg.dk/kontakt+os/e-mail
Logo Svendborg kommune - klik retur til forside

Print RSS

E-mail

E-mails behandles som al anden post, der sendes til Svendborg kommune. E-mails indgår altså i sagsbehandlingen på lige fod med breve og andre dokumenter.

Svarfristen afhænger af det enkelte sagsområde. Kan der ikke inden 10 hverdage gives et konkret svar på din henvendelse, sendes der en information til dig om, hvornår du kan forvente et svar.

Når du sender en e-mail til een af nedenstående  hovedpostkasser i Svendborg Kommune får du en kvittering for modtagelsen.


Hovedpostkasserne i Svendborg Kommune er: