Værdigrundlag

Værdigrundlag

Værdigrundlag

Det terapeutiske tilbud tager udgangspunkt i Svendborg Kommunes overordnede værdier

  • Helhed i opgaveløsningen
  • Borgeren i centrum
  • Læring og udvikling
  • Trivsel

Derudover er vores gennemgående værdier

  • Meningsfuldhed
  • Anerkendelse
  • Åbenhed
  • Troværdighed

Det betyder, at tilrettelæggelsen af den terapeutiske indsats så vidt muligt starter med at besøge barnet hjemme hos familien og dernæst ser barnet i daginstitutionen.

Ved at arbejde ud fra fælles mål vil vi bidrage til at skabe sammenhæng i den fælles indsats for barnets motoriske udvikling og trivsel.

Vi bestræber os på at udvise åbenhed og troværdighed i vores samarbejde både internt og eksternt.